KATEGORIA

kierownik budowy

grupabrawo 30.01.2024

Czy kierownik budowy jest niezbędny na każdej inwestycji ? 

Rozpoczynając budowę domu, Inwestor powinien spełnić szereg obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. Jednym z najważniejszych przy realizacji budynku mieszkalnego jest konieczność zatrudnienia kierownika budowy. To właśnie on podczas całej realizacji budowy czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem robót i ponosi odpowiedzialność za zdarzenia na placu budowy. Funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba uprawniona do […]

CZYTAJ WIĘCEJ