Wybierz projekt aby zobaczyć cennik

STANDARD EKO

Zakres A
36.650 zł
Zakres B
210.460 zł
Zakres C
53.500 zł
Zakres D
66.000 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
42.800 zł
Zakres B
208.200 zł
Zakres C
55.550 zł
Zakres D
90.750 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
49.200 zł
Zakres B
229.000 zł
Zakres C
57.900 zł
Zakres D
90.700 zł

STANDARD EKO

Zakres A
41.100 zł
Zakres B
224.800 zł
Zakres C
51.400 zł
Zakres D
73.700 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
48.300 zł
Zakres B
219.900 zł
Zakres C
52.950 zł
Zakres D
97.800 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
58.350 zł
Zakres B
255.200 zł
Zakres C
61.800 zł
Zakres D
104.800 zł

STANDARD EKO

Zakres A
37.700 zł
Zakres B
229.500 zł
Zakres C
56.650 zł
Zakres D
70.600 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
44.500 zł
Zakres B
227.800 zł
Zakres C
58.850 zł
Zakres D
95.250 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
51.300 zł
Zakres B
251.200 zł
Zakres C
51.400 zł
Zakres D
95.250 zł

STANDARD EKO

Zakres A
40.600 zł
Zakres B
260.950 zł
Zakres C
65.900 zł
Zakres D
75.150 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
48.650 zł
Zakres B
258.550 zł
Zakres C
67.900 zł
Zakres D
99.800 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
56.450 zł
Zakres B
283.300 zł
Zakres C
70.800 zł
Zakres D
99.800 zł

STANDARD EKO

Zakres A
43.350 zł
Zakres B
251.400 zł
Zakres C
61.300 zł
Zakres D
81.000 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
54.200 zł
Zakres B
248.700 zł
Zakres C
63.100 zł
Zakres D
107.600 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
63.200 zł
Zakres B
274.700 zł
Zakres C
65.850 zł
Zakres D
107.600 zł

STANDARD EKO

Zakres A
33.900 zł
Zakres B
285.500 zł
Zakres C
74.750 zł
Zakres D
72.850 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
33.900 zł
Zakres B
290.050 zł
Zakres C
74.750 zł
Zakres D
101.500 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
38.300 zł
Zakres B
316.400 zł
Zakres C
77.050 zł
Zakres D
101.500 zł

STANDARD EKO

Zakres A
30.050 zł
Zakres B
279.600 zł
Zakres C
75.600 zł
Zakres D
76.800 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
34.100 zł
Zakres B
275.900 zł
Zakres C
76.600 zł
Zakres D
105.450 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
38.600 zł
Zakres B
299.400 zł
Zakres C
80.900 zł
Zakres D
105.450 zł

STANDARD EKO

Zakres A
35.950 zł
Zakres B
286.300 zł
Zakres C
82.400 zł
Zakres D
79.700 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
35.950 zł
Zakres B
289.600 zł
Zakres C
82.400 zł
Zakres D
108.350 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
40.600 zł
Zakres B
323.850 zł
Zakres C
84.800 zł
Zakres D
108.350 zł

STANDARD EKO

Zakres A
32.050 zł
Zakres B
313.400 zł
Zakres C
84.500 zł
Zakres D
83.650 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
37.000 zł
Zakres B
312.800 zł
Zakres C
88.050 zł
Zakres D
112.300 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
42.200 zł
Zakres B
346.900 zł
Zakres C
93.100 zł
Zakres D
112.300 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.650 zł
Zakres B
306.800 zł
Zakres C
86.800 zł
Zakres D
79.700 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
36.650 zł
Zakres B
315.100 zł
Zakres C
86.800 zł
Zakres D
108.300 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
41.800 zł
Zakres B
346.700 zł
Zakres C
89.400 zł
Zakres D
108.300 zł

zakres a

Płyta fundamentowa

1 PŁYTA FUNDAMENTOWA
1.1 Wytyczenie budynku.
1.2 Niwelacja terenu w obrębie budynku. Wykonanie wykopu. Obsypanie fundamentu.
1.3 Izolacja termiczna z płyt XPS (grubość izolacji w zależności od wybranego standardu) z izolacją przeciwwilgociową z folii PE.

zakres b

Stan surowy zamknięty

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE I STROP
2.1 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne prefabrykowane z dwustronnym poszyciem płytą mfp, gr. 12 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover gr. 150 mm.
2.2 Ściany działowe prefabrykowane z dwustronnym poszyciem płytą mfp gr. 10 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover, gr. 75 mm.
2.3 Strop prefabrykowany - panele z drewna klejonego BSH.

zakres C

Stan deweloperski

5 ROBOTY WEWNĘTRZNE
5.1 Izolacja termiczna posadzki z płyt styropianowych, gr. 60 mm na parterze i gr. 40 mm na poddaszu z izolacją przeciwwilgociową z folii PE.
5.2 Szlichta betonowa zbrojona gr. 60 mm na parterze i gr. 50 mm na poddaszu.
5.3 Zabudowa sufitu z płyt gipsowo-kartonowych Rigips 4PRO na profilach Rigips. Pokrycie jednowarstwowe.

Zakres d

Instalacje wewnętrzne

6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
6.1 Kompletna instalacja wod.- kan., c.o. na rurach typu pe-rt/al/pe-rt wg projektu budowlanego (bez armatury). Instalacja c.o. z rozdzielaczem. Powietrzna pompa ciepła (z opcją chłodzenia) z zasobnikiem ciepłej wody 180 litrów.
6.2 Kompletna instalacja elektryczna, oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, TV, alarmowa, internetowa wg projektu budowlanego (bez osprzętu). Rozdzielnia z wyposażeniem zgodnie z projektem.
6.3 Kompletna instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem Zehnder. Instalacja w systemie rozdzielaczowym wg projektu budowlanego. Budynek przygotowany do podłączenia instalacji fotowoltaicznej.
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.650 zł 42.800 zł 49.200 zł
ZAKRES B
210.460 zł 208.200 zł 229.000 zł
ZAKRES C
53.500 zł 55.550 zł 57.900 zł
ZAKRES D
66.000 zł 90.750 zł 90.700 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
41.100 zł 48.300 zł 58.350 zł
ZAKRES B
224.800 zł 219.900 zł 255.200 zł
ZAKRES C
51.400 zł 52.950 zł 61.800 zł
ZAKRES D
73.700 zł 97.800 zł 104.800 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
37.700 zł 44.500 zł 51.300 zł
ZAKRES B
229.500 zł 227.800 zł 251.200 zł
ZAKRES C
56.650 zł 58.850 zł 51.400 zł
ZAKRES D
70.600 zł 95.250 zł 95.250 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
40.600 zł 48.650 zł 56.450 zł
ZAKRES B
260.950 zł 258.550 zł 283.300 zł
ZAKRES C
65.900 zł 67.900 zł 70.800 zł
ZAKRES D
75.150 zł 99.800 zł 99.800 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
43.350 zł 54.200 zł 63.200 zł
ZAKRES B
251.400 zł 248.700 zł 274.700 zł
ZAKRES C
61.300 zł 63.100 zł 65.850 zł
ZAKRES D
81.000 zł 107.600 zł 107.600 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
33.900 zł 33.900 zł 38.300 zł
ZAKRES B
285.500 zł 290.050 zł 316.400 zł
ZAKRES C
74.750 zł 74.750 zł 77.050 zł
ZAKRES D
72.850 zł 101.500 zł 101.500 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
30.050 zł 34.100 zł 38.600 zł
ZAKRES B
279.600 zł 275.900 zł 299.400 zł
ZAKRES C
75.600 zł 76.600 zł 80.900 zł
ZAKRES D
76.800 zł 105.450 zł 105.450 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
35.950 zł 35.950 zł 40.600 zł
ZAKRES B
286.300 zł 289.600 zł 323.850 zł
ZAKRES C
82.400 zł 82.400 zł 84.800 zł
ZAKRES D
79.700 zł 108.350 zł 108.350 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
32.050 zł 37.000 zł 42.200 zł
ZAKRES B
313.400 zł 312.800 zł 346.900 zł
ZAKRES C
84.500 zł 88.050 zł 93.100 zł
ZAKRES D
83.650 zł 112.300 zł 112.300 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.650 zł 36.650 zł 41.800 zł
ZAKRES B
306.800 zł 315.100 zł 346.700 zł
ZAKRES C
86.800 zł 86.800 zł 89.400 zł
ZAKRES D
79.700 zł 108.300 zł 108.300 zł

  Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 8% VAT

Cennik sporządzono w I kwartale 2020 r.

 

Do ceny każdego domu należy dodać koszt projektu (cena netto + 23% VAT):

 

                                                              Na bazie projektu katalogowego

                                                              1. Koncepcja 1.000 zł

                                                              2. Projekt budowlany 8.000 zł (wszystkie branże)

 

                                                               Projekt indywidualny

                                                               1. Koncepcja 4.000 zł

                                                               2. Projekt budowlany 8.000 zł

 

Powyższy cennik obejmuje wykończenie zewnętrzne budynków w wersji podstawowej.

Elementy dekoracyjne przedstawiane na wizualizacjach stanowią propozycję aranżacji.