Wybierz projekt aby zobaczyć cennik

STANDARD EKO

Zakres A
35.500 zł
Zakres B
158.120 zł
Zakres C
50.900 zł
Zakres D
53.550 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
41.500 zł
Zakres B
156.400 zł
Zakres C
52.900 zł
Zakres D
73.600 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
47.700 zł
Zakres B
171.820 zł
Zakres C
55.150 zł
Zakres D
73.550 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.200 zł
Zakres B
176.000 zł
Zakres C
54.600 zł
Zakres D
55.450 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
42.550 zł
Zakres B
172.150 zł
Zakres C
56.250 zł
Zakres D
73.570 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
51.400 zł
Zakres B
199.800 zł
Zakres C
65.700 zł
Zakres D
78.800 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.550 zł
Zakres B
172.400 zł
Zakres C
53.950 zł
Zakres D
57.250 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
43.100 zł
Zakres B
171.150 zł
Zakres C
56.050 zł
Zakres D
77.250 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
49.750 zł
Zakres B
188.720 zł
Zakres C
58.450 zł
Zakres D
77.250 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.350 zł
Zakres B
196.050 zł
Zakres C
62.750 zł
Zakres D
60.950 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
47.150 zł
Zakres B
194.250 zł
Zakres C
64.650 zł
Zakres D
80.950 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
54.700 zł
Zakres B
212.850 zł
Zakres C
67.450 zł
Zakres D
80.950 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.950 zł
Zakres B
196.800 zł
Zakres C
65.100 zł
Zakres D
60.900 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
47.750 zł
Zakres B
194.700 zł
Zakres C
67.050 zł
Zakres D
80.900 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
55.650 zł
Zakres B
215.050 zł
Zakres C
69.950 zł
Zakres D
80.900 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.850 zł
Zakres B
229.420 zł
Zakres C
71.350 zł
Zakres D
64.500 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
36.850 zł
Zakres B
233.050 zł
Zakres C
71.350 zł
Zakres D
89.850 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
41.640 zł
Zakres B
254.520 zł
Zakres C
73.500 zł
Zakres D
89.850 zł

STANDARD EKO

Zakres A
32.600 zł
Zakres B
224.700 zł
Zakres C
72.150 zł
Zakres D
68.000 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
37.100 zł
Zakres B
221.700 zł
Zakres C
73.150 zł
Zakres D
93.350 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
41.950 zł
Zakres B
240.600 zł
Zakres C
77.250 zł
Zakres D
93.350 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.050 zł
Zakres B
230.060 zł
Zakres C
78.650 zł
Zakres D
70.550 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
39.050 zł
Zakres B
232.700 zł
Zakres C
78.650 zł
Zakres D
95.900 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
44.150 zł
Zakres B
260.230 zł
Zakres C
81.000 zł
Zakres D
95.900 zł

STANDARD EKO

Zakres A
34.800 zł
Zakres B
251.850 zł
Zakres C
80.650 zł
Zakres D
74.050 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
40.200 zł
Zakres B
251.350 zł
Zakres C
84.050 zł
Zakres D
99.400 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
45.850 zł
Zakres B
278.750 zł
Zakres C
88.900 zł
Zakres D
99.400 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.850 zł
Zakres B
246.540 zł
Zakres C
82.850 zł
Zakres D
70.550 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
39.850 zł
Zakres B
253.200 zł
Zakres C
82.850 zł
Zakres D
95.900 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
45.450 zł
Zakres B
278.570 zł
Zakres C
85.350 zł
Zakres D
95.900 zł

zakres a

Płyta fundamentowa

1 PŁYTA FUNDAMENTOWA
1.1 Wytyczenie budynku.
1.2 Niwelacja terenu w obrębie budynku. Wykonanie wykopu na odkład. Obsypanie fundamentu.
1.3 Izolacja termiczna z płyt XPS (grubość izolacji w zależności od wybranego standardu) z izolacją przeciwwilgociową z folii PE.

zakres b

Stan surowy zamknięty

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE I STROP
2.1 Ściany zewnętrzne konstrukcyjne prefabrykowane, szkieletowe z dwustronnym poszyciem płytą mfp, gr. 12 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover gr. 200 mm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne prefabrykowane, szkieletowe z dwustronnym poszyciem płytą mfp, gr. 12 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover gr. 150 mm.
2.2 Ściany działowe prefabrykowane, szkieletowe z dwustronnym poszyciem płytą mfp gr. 10 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover, gr. 100 mm.
2.3 Strop z paneli prefabrykowanych wykonanych z belek drewnianych z drewna litego KVH z poszyciem płytą mfp gr. 25 mm.

zakres C

Stan deweloperski

4 STOLARKA WEWNĘTRZNA
4.4 Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego gr. 20 mm, kolor botticino (parapetu nieuwzględniono w kuchni, łazienkach i pomieszczeniu technicznym).
5 ROBOTY WEWNĘTRZNE
5.1 Izolacja termiczna posadzki z płyt styropianowych, gr. 50 mm na parterze i gr. 40 mm na poddaszu z izolacją przeciwwilgociową z folii PE.

Zakres d

Instalacje wewnętrzne

6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
6.1 Kompletna instalacja wod.- kan., c.o. i gazowa wg projektu budowlanego (bez armatury). Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny Vaillant z zasobnikiem ciepłej wody 120 litrów. Instalacja c.o. podłogowa z rur pe-rt/al/pe-rt w systemie rozdzielaczowym. Kompletny komin systemowy koncentryczny (spalinowy).
6.2 Kompletna instalacja elektryczna, oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, TV wg projektu budowlanego (bez osprzętu). Rozdzielnia z wyposażeniem zgodnie z projektem.
6.3 Kompletna instalacja wentylacji mechanicznej wg projektu budowlanego. Instalacja w systemie Zehnder wraz z rekuperatorem Zehnder.
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
35.500 zł 41.500 zł 47.700 zł
ZAKRES B
158.120 zł 156.400 zł 171.820 zł
ZAKRES C
50.900 zł 52.900 zł 55.150 zł
ZAKRES D
53.550 zł 73.600 zł 73.550 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.200 zł 42.550 zł 51.400 zł
ZAKRES B
176.000 zł 172.150 zł 199.800 zł
ZAKRES C
54.600 zł 56.250 zł 65.700 zł
ZAKRES D
55.450 zł 73.570 zł 78.800 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.550 zł 43.100 zł 49.750 zł
ZAKRES B
172.400 zł 171.150 zł 188.720 zł
ZAKRES C
53.950 zł 56.050 zł 58.450 zł
ZAKRES D
57.250 zł 77.250 zł 77.250 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.350 zł 47.150 zł 54.700 zł
ZAKRES B
196.050 zł 194.250 zł 212.850 zł
ZAKRES C
62.750 zł 64.650 zł 67.450 zł
ZAKRES D
60.950 zł 80.950 zł 80.950 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.950 zł 47.750 zł 55.650 zł
ZAKRES B
196.800 zł 194.700 zł 215.050 zł
ZAKRES C
65.100 zł 67.050 zł 69.950 zł
ZAKRES D
60.900 zł 80.900 zł 80.900 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.850 zł 36.850 zł 41.640 zł
ZAKRES B
229.420 zł 233.050 zł 254.520 zł
ZAKRES C
71.350 zł 71.350 zł 73.500 zł
ZAKRES D
64.500 zł 89.850 zł 89.850 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
32.600 zł 37.100 zł 41.950 zł
ZAKRES B
224.700 zł 221.700 zł 240.600 zł
ZAKRES C
72.150 zł 73.150 zł 77.250 zł
ZAKRES D
68.000 zł 93.350 zł 93.350 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.050 zł 39.050 zł 44.150 zł
ZAKRES B
230.060 zł 232.700 zł 260.230 zł
ZAKRES C
78.650 zł 78.650 zł 81.000 zł
ZAKRES D
70.550 zł 95.900 zł 95.900 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
34.800 zł 40.200 zł 45.850 zł
ZAKRES B
251.850 zł 251.350 zł 278.750 zł
ZAKRES C
80.650 zł 84.050 zł 88.900 zł
ZAKRES D
74.050 zł 99.400 zł 99.400 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.850 zł 39.850 zł 45.450 zł
ZAKRES B
246.540 zł 253.200 zł 278.570 zł
ZAKRES C
82.850 zł 82.850 zł 85.350 zł
ZAKRES D
70.550 zł 95.900 zł 95.900 zł

  Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 8% VAT

Cennik sporządzono w IV kwartale 2017 r.

 

Do ceny każdego domu należy dodać koszt projektu (cena netto + 23% VAT):

 

                                                              Na bazie projektu katalogowego

                                                              1. Koncepcja 1.000 zł

                                                              2. Projekt budowlany 6.000 zł (wszystkie branże)

 

                                                               Projekt indywidualny

                                                               1. Koncepcja 4.000 zł

                                                               2. Projekt budowlany 6.000 zł

 

Powyższy cennik obejmuje wykończenie zewnętrzne budynków w wersji podstawowej.

Elementy dekoracyjne przedstawiane na wizualizacjach stanowią propozycję aranżacji.