Wybierz projekt aby zobaczyć cennik

STANDARD EKO

Zakres A
35.500 zł
Zakres B
158.120 zł
Zakres C
50.900 zł
Zakres D
53.550 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
41.500 zł
Zakres B
156.400 zł
Zakres C
52.900 zł
Zakres D
73.600 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
47.700 zł
Zakres B
171.820 zł
Zakres C
55.150 zł
Zakres D
73.550 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.200 zł
Zakres B
176.000 zł
Zakres C
54.600 zł
Zakres D
55.450 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
42.550 zł
Zakres B
172.150 zł
Zakres C
56.250 zł
Zakres D
73.570 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
51.400 zł
Zakres B
199.800 zł
Zakres C
65.700 zł
Zakres D
78.800 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.550 zł
Zakres B
172.400 zł
Zakres C
53.950 zł
Zakres D
57.250 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
43.100 zł
Zakres B
171.150 zł
Zakres C
56.050 zł
Zakres D
77.250 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
49.750 zł
Zakres B
188.720 zł
Zakres C
58.450 zł
Zakres D
77.250 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.350 zł
Zakres B
196.050 zł
Zakres C
62.750 zł
Zakres D
60.950 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
47.150 zł
Zakres B
194.250 zł
Zakres C
64.650 zł
Zakres D
80.950 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
54.700 zł
Zakres B
212.850 zł
Zakres C
67.450 zł
Zakres D
80.950 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.950 zł
Zakres B
196.800 zł
Zakres C
65.100 zł
Zakres D
60.900 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
47.750 zł
Zakres B
194.700 zł
Zakres C
67.050 zł
Zakres D
80.900 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
55.650 zł
Zakres B
215.050 zł
Zakres C
69.950 zł
Zakres D
80.900 zł

STANDARD EKO

Zakres A
36.850 zł
Zakres B
229.420 zł
Zakres C
71.350 zł
Zakres D
64.500 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
36.850 zł
Zakres B
233.050 zł
Zakres C
71.350 zł
Zakres D
89.850 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
41.640 zł
Zakres B
254.520 zł
Zakres C
73.500 zł
Zakres D
89.850 zł

STANDARD EKO

Zakres A
32.600 zł
Zakres B
224.700 zł
Zakres C
72.150 zł
Zakres D
68.000 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
37.100 zł
Zakres B
221.700 zł
Zakres C
73.150 zł
Zakres D
93.350 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
41.950 zł
Zakres B
240.600 zł
Zakres C
77.250 zł
Zakres D
93.350 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.050 zł
Zakres B
230.060 zł
Zakres C
78.650 zł
Zakres D
70.550 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
39.050 zł
Zakres B
232.700 zł
Zakres C
78.650 zł
Zakres D
95.900 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
44.150 zł
Zakres B
260.230 zł
Zakres C
81.000 zł
Zakres D
95.900 zł

STANDARD EKO

Zakres A
34.800 zł
Zakres B
251.850 zł
Zakres C
80.650 zł
Zakres D
74.050 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
40.200 zł
Zakres B
251.350 zł
Zakres C
84.050 zł
Zakres D
99.400 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
45.850 zł
Zakres B
278.750 zł
Zakres C
88.900 zł
Zakres D
99.400 zł

STANDARD EKO

Zakres A
39.850 zł
Zakres B
246.540 zł
Zakres C
82.850 zł
Zakres D
70.550 zł

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY

Zakres A
39.850 zł
Zakres B
253.200 zł
Zakres C
82.850 zł
Zakres D
95.900 zł

STANDARD PASYWNY

Zakres A
45.450 zł
Zakres B
278.570 zł
Zakres C
85.350 zł
Zakres D
95.900 zł

zakres a

Płyta fundamentowa

1 PŁYTA FUNDAMENTOWA
1.1 Wytyczenie budynku.
1.2 Niwelacja terenu w obrębie budynku. Wykonanie wykopu na odkład. Obsypanie fundamentu.
1.3 Izolacja termiczna z płyt XPS (grubość izolacji w zależności od wybranego standardu) z izolacją przeciwwilgociową z folii PE.

zakres b

Stan surowy zamknięty

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE I STROP
2.1 Ściany zewnętrzne konstrukcyjne prefabrykowane, szkieletowe z dwustronnym poszyciem płytą mfp, gr. 12 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover gr. 200 mm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne prefabrykowane, szkieletowe z dwustronnym poszyciem płytą mfp, gr. 12 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover gr. 150 mm.
2.2 Ściany działowe prefabrykowane, szkieletowe z dwustronnym poszyciem płytą mfp gr. 10 mm z wypełnieniem wełną mineralną Isover, gr. 100 mm.
2.3 Strop z paneli prefabrykowanych wykonanych z belek drewnianych z drewna litego KVH z poszyciem płytą mfp gr. 25 mm.

zakres C

Stan deweloperski

4 STOLARKA WEWNĘTRZNA
4.4 Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego gr. 20 mm, kolor botticino (parapetu nieuwzględniono w kuchni, łazienkach i pomieszczeniu technicznym).
5 ROBOTY WEWNĘTRZNE
5.1 Izolacja termiczna posadzki z płyt styropianowych, gr. 50 mm na parterze i gr. 40 mm na poddaszu z izolacją przeciwwilgociową z folii PE.

Zakres d

Instalacje wewnętrzne

6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
6.1 Kompletna instalacja wod.- kan., c.o. i gazowa wg projektu budowlanego (bez armatury). Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny Vaillant z zasobnikiem ciepłej wody 120 litrów. Instalacja c.o. podłogowa z rur pe-rt/al/pe-rt w systemie rozdzielaczowym. Kompletny komin systemowy koncentryczny (spalinowy).
6.2 Kompletna instalacja elektryczna, oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, TV wg projektu budowlanego (bez osprzętu). Rozdzielnia z wyposażeniem zgodnie z projektem.
6.3 Kompletna instalacja wentylacji mechanicznej wg projektu budowlanego. Instalacja w systemie Zehnder wraz z rekuperatorem Zehnder.
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
35.500 zł 41.500 zł 47.700 zł
ZAKRES B
158.120 zł 156.400 zł 171.820 zł
ZAKRES C
50.900 zł 52.900 zł 55.150 zł
ZAKRES D
53.550 zł 73.600 zł 73.550 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.200 zł 42.550 zł 51.400 zł
ZAKRES B
176.000 zł 172.150 zł 199.800 zł
ZAKRES C
54.600 zł 56.250 zł 65.700 zł
ZAKRES D
55.450 zł 73.570 zł 78.800 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.550 zł 43.100 zł 49.750 zł
ZAKRES B
172.400 zł 171.150 zł 188.720 zł
ZAKRES C
53.950 zł 56.050 zł 58.450 zł
ZAKRES D
57.250 zł 77.250 zł 77.250 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.350 zł 47.150 zł 54.700 zł
ZAKRES B
196.050 zł 194.250 zł 212.850 zł
ZAKRES C
62.750 zł 64.650 zł 67.450 zł
ZAKRES D
60.950 zł 80.950 zł 80.950 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.950 zł 47.750 zł 55.650 zł
ZAKRES B
196.800 zł 194.700 zł 215.050 zł
ZAKRES C
65.100 zł 67.050 zł 69.950 zł
ZAKRES D
60.900 zł 80.900 zł 80.900 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
36.850 zł 36.850 zł 41.640 zł
ZAKRES B
229.420 zł 233.050 zł 254.520 zł
ZAKRES C
71.350 zł 71.350 zł 73.500 zł
ZAKRES D
64.500 zł 89.850 zł 89.850 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
32.600 zł 37.100 zł 41.950 zł
ZAKRES B
224.700 zł 221.700 zł 240.600 zł
ZAKRES C
72.150 zł 73.150 zł 77.250 zł
ZAKRES D
68.000 zł 93.350 zł 93.350 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.050 zł 39.050 zł 44.150 zł
ZAKRES B
230.060 zł 232.700 zł 260.230 zł
ZAKRES C
78.650 zł 78.650 zł 81.000 zł
ZAKRES D
70.550 zł 95.900 zł 95.900 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
34.800 zł 40.200 zł 45.850 zł
ZAKRES B
251.850 zł 251.350 zł 278.750 zł
ZAKRES C
80.650 zł 84.050 zł 88.900 zł
ZAKRES D
74.050 zł 99.400 zł 99.400 zł
STANDARD EKO STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD PASYWNY
ZAKRES A
39.850 zł 39.850 zł 45.450 zł
ZAKRES B
246.540 zł 253.200 zł 278.570 zł
ZAKRES C
82.850 zł 82.850 zł 85.350 zł
ZAKRES D
70.550 zł 95.900 zł 95.900 zł

  Do ceny każdego domu należy dodać koszt projektu 5.500 zł

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 8% VAT

Cennik sporządzono w IV kwartale 2017 r.

 

Powyższy cennik obejmuje wykończenie zewnętrzne budynków w wersji podstawowej.

Elementy dekoracyjne przedstawiane na wizualizacjach stanowią propozycję aranżacji.