grupabrawo 30.01.2024

Czy kierownik budowy jest niezbędny na każdej inwestycji ? 

Rozpoczynając budowę domu, Inwestor powinien spełnić szereg obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. Jednym z najważniejszych przy realizacji budynku mieszkalnego jest konieczność zatrudnienia kierownika budowy. To właśnie on podczas całej realizacji budowy czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem robót i ponosi odpowiedzialność za zdarzenia na placu budowy.

Funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba uprawniona do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, mająca odpowiednie do zakresu inwestycji uprawnienia budowlane.

Ponieważ obecność kierownika jest konieczna i tak istotna na placu budowy, dla naszych Inwestorów oferujemy bezpłatny nadzór kierownika na wszystkich etapach prac budowlanych. 

Czego możemy się spodziewać po kierowniku budowy?

✔️ Kierownik koordynuje działania i realizację wszystkich ekip budowlanych, gwarantując bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonania usług,

✔️ To on staje się osobą odpowiedzialną za cały przebieg prac budowlanych, tak, aby były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem bezpieczeństwa,

✔️ Prowadzi dokumentację robót budowlanych w dzienniku budowy,

✔️ Potwierdza zgodność zakończonych prac z projektem budowlanym oraz uczestniczy w odbiorze budynku.

Podejmując się budowy domu musimy zmierzyć się z ogromnym szeregiem formalności i różnego rodzaju zadań. Kierownik budowy to osoba, które zdejmie z nas część odpowiedzialności i odciąży z wielu zadań.