grupabrawo 30.01.2024

Jakość kluczem do sukcesu

Przypominamy, że nasza firma także w tym roku przeszła celująco kontrolę jednostki sprawującej nadzór nad certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w zakresie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

Ze stosowania Zakładowej Kontroli Produkcji wynika mnóstwo korzyści dla Konsumenta:

✔️ pewność ze nasz produkt jest dopuszczony do sprzedaży w Polsce i UE,

✔️ gwarancje bezpieczeństwa stosowania i jakości naszego wyrobu,

✔️ uprawnienie do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych wyrobu,

✔️ uprawnienie do znakowania naszych wiązarów znakiem CE,

✔️ objęcie kontroli nad produkcją, a co za tym idzie zmniejszenie wadliwości produktu,

✔️ eliminacje wyrobów niezgodnych występujących w naszym zakładzie produkcyjnym,

✔️ podniesienie bezpieczeństwa pracy naszych pracowników.

Udowadniamy po raz kolejny, że jakość produktu jest dla nas kwestią priorytetową!