grupabrawo 13.06.2022

Certyfikat ZKP

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w zakresie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi!

Certyfikat zgodności jest potwierdzeniem, że wprowadziliśmy w naszym zakładzie system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz poddaliśmy się certyfikacji w niezależnej jednostce certyfikującej.


Jakie korzyści wynikają z Zakładowej Kontroli Produkcji?

✔️ pewność ze nasz produkt jest dopuszczony do sprzedaży w Polsce i UE,

✔️ gwarancje bezpieczeństwa stosowania i jakości naszego wyrobu,

✔️ uprawnienie do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych wyrobu,

✔️ uprawnienie do znakowania naszych wiązarów znakiem CE,

✔️ objęcie kontroli nad produkcją, a co za tym idzie zmniejszenie wadliwości produktu,

✔️ eliminacje wyrobów niezgodnych występujących w naszym zakładzie produkcyjnym,

✔️ podniesienie bezpieczeństwa pracy naszych pracowników.


Udowadniamy po raz kolejny, że jesteśmy godnymi partnerami w biznesie! 🤝