grupabrawo 08.07.2020

Czas wyborów

Od tysięcy lat ludzie musieli dokonywać wyborów.
Miały one za zadanie głównie zapewnić im przeżycie.

Dziś musimy jednak dokonywać wyborów innego rodzaju .
Często są to wybory niewymagające wysiłku opierające się na naszym doświadczeniu lub na działaniach marketingowych firm lub innych osób.
Są też wybory wymagające od nas dłuższego zastanowienia, zbadania mocnych i słabych stron danej sytuacji.
Można do nich zaliczyć:

  • jaką wybrać szkołę i w którym kierunku się kształcić?
  • jaką wybrać pracę?
  • jakie miejsce zamieszkania?
  • jakiego partnera/partnerkę wybrać na dalszą „drogę życia”?

Często te wyzwania powodują u nas dyskomfort. Są ponad nasze siły.
Często powodują strach.
Boimy się konsekwencji naszych ewentualnych złych decyzji.
Niestety życie to nieustająca sztuka wyborów.
Nasze decyzje kształtują naszą osobowość, nasz charakter.
I często decydują o naszym życiu (szczęśliwym lub nie).

Niestety…
Nasze dotychczasowe życie (ustrój polityczny, szkoła, rodzice, religia) nie nauczyły nas sztuki dokonywania wyborów.
Ktoś inny podejmował za nas decyzje- czy to dobrą dla nas, czy w interesie innych.

Pozbawiono nas prawa wyboru w poszukiwaniu własnej drogi.
Stawaliśmy się umysłowymi karłami. Lekarstwem na tę przypadłość jest wiedza. To ona jest kluczem do właściwych wyborów.
Poziom naszej wiedzy lub jej brak często stawał się powodem złych decyzji.

Nie bójmy się czerpać wiedzy doświadczenia kompetentnych ludzi (zasięgać ich opinii) oraz wyborów, których musieli dokonać w analogicznych sytuacjach. Na tej bazie dokonujmy własnych wyborów.
Bo prawo wyboru to podstawowe prawo wolności.

Z.R.