grupabrawo 10.03.2020

Jaką działkę wybrać? cz. 1

Zastanawiając się nad lokalizacją terenu pod budowę domu, jednym z kryteriów, jakie bierzemy pod uwagę jest ODLEGŁOŚĆ OD MIASTA. Wpływa ona nie tylko na komfort mieszkania w danym miejscu, ale również decyduje o tym, w jakim urzędzie będziemy ubiegać się o dokumenty związane z budową domu. Zatem:

Jeśli działka należy do miasta:

 1.  Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (jeśli plan miejscowy na tym terenie nie został uchwalony) uzyskujemy w Urzędzie Miasta.
 2.  Warunki przyłączenia do sieci:
  • wodociągowej i kanalizacyjnej – o wydanie dokumentu występujemy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Olsztyn, ul. Oficerska 16A),
  • sieci elektrycznej – wydaje ENERGA-OPERATOR SA (Olsztyn, ul. Cicha 7)
  • sieci gazowej (jeśli planowanym źródłem ogrzewania przyszłego domu ma być kocioł gazowy)– za warunki przyłączenia do sieci odpowiada Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Olsztyn, ul. Lubelska 42A). WAŻNE: jeśli stosujemy pompę ciepła, ten dokument jest zbędny i jest łatwiej; obecnie realizujemy inwestycje wyposażone w pompy ciepła, nawet jeśli teren jest uzbrojony w gaz.
 3.  Projekt budowlany z wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy składamy w Urzędzie Miasta.

 

Jeśli działka znajduje się poza miastem:

 1. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy uzyskujemy w Urzędzie Gminy.
 2. Warunki przyłączenia do sieci (wydawane są przez jej właściciela, nie zawsze jest to gmina):
  •  wodociągowej i kanalizacyjnej – właściciel, który wydaje nam warunki przyłączenia to najczęściej gminny zakład wodociągów i kanalizacji lub referat w Urzędzie Gminy,
  • sieci elektrycznej – wydaje ENERGA-OPERATOR SA (Olsztyn, ul. Cicha 7)
  • sieci gazowej -tak samo jak w przypadku działki należącej do miasta (jeśli planowanym źródłem ogrzewania przyszłego domu ma być kocioł gazowy)– za warunki odpowiada Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Olsztyn, ul. Lubelska 42A), przy zastosowaniu pompy ciepła ten dokument nie jest nam potrzebny; obecnie realizowane inwestycje są wyposażane w pompy nawet w sytuacji, kiedy działka jest uzbrojona w gaz.
 3. Projekt budowlany z wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy składamy w Starostwie Powiatowym.

 

UWAGA!

• Jeśli na danym terenie istnieje kanalizacja deszczowa lub plan miejscowy narzuca jej wykonanie, należy pamiętać również o uwzględnieniu jej w dokumentacji projektowej. W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci, należy zgłosić się do jej właściciela.

• Kiedy podejmujemy decyzję o budowie domu, na etapie kompletowania dokumentów musimy również ustalić, kto jest właścicielem drogi dojazdowej do działki.

• Niezbędne jest także wykonanie mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę (wersja papierowa + elektroniczna w formacie DXF) oraz badań geologicznych, które polecamy wykonać jeszcze przed zakupem działki. Opinia geotechniczna może nas uchronić przed niepotrzebnymi kosztami związanymi z przygotowaniem gruntu pod budowę domu. Szczegóły postaramy się wyjaśnić w kolejnym wpisie.

 

Grafika- źródło: https://uppolsztyn.praca.gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie/-/asset_publisher/Eipslf2LKHBX/content/4966179-informacje-o-urzedzie/pop_up?_101_INSTANCE_Eipslf2LKHBX_viewMode=print