grupabrawo 30.01.2019

Na początku było słowo

Czy oby na pewno słowo było początkiem wszystkiego?

Tak jak początkiem rzeki jest jej źródło, tak początkiem słów są myśli.

 

A gdzie jest początek myśli?

W dniu narodzin czy może wcześniej?

W naszej głowie czy może poza nią?

A może ktoś inny jest ich stwórcą,

A my jesteśmy tylko pośrednikami w ich przekazie?

Czy tylko pośrednikiem, a może współuczestnikiem ich tworzenia…?

 

Myśl to iskra, która rozpala płomień.

Płomień czynienia dobra lub zła.

 

To jednak od nas zależy jaką trzymamy pochodnię.

 

Z.R.